Zakonodavni okvir

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83_14)
Zakon o ustanovama
Kliknite ovdje kako biste skinuli Zakon o ustanovama

Akti Ustanove

Odluka o osnivanju
“Odluka o osnivanju – „Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br 4/07 – Link na PDF dokument

 

Kontakt podaci, obrasci i upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 

Obavijest o mogućnosti neposrednog uvida javnosti u rad Upravnog vijeća

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/1385/1569/22), sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ su javne.

Sjednici mogu prisustvovati najviše tri osobe.

Zahtjev za praćenje rada sjednice može se podnijeti najkasnije 2 sata prije početka sjednice, radi osiguravanja tehničkih uvjeta.

Zahtjev se podnosi elektroničkim putem na adresu [email protected].

 

Službenik za informiranje:  Katarina Kopriva, e-mail: [email protected], telefon: 042/215-366

 

Upitnik za samoprocjenu - ZPPI
Službene objave - Sjednice Upravnog vijeća
2023.godina

12. sjednica UV 16.1.2023. poziv (elektronička, putem e-maila)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Službene objave - Financijski planovi i izvješća
2017.godina

Financijski plan za 2017. (rebalans 11_2017)  Datum objave dokumenta: 02.02.2018.

Financijski izvještaj za 2017.godinu   Datum objave dokumenta: 02.02.2018.

Izvješće o radu i poslovanju za 2017. godinu

Obavijest: PDF dokumenti financijskih izvještaja sadrže više od 30 strana te se otvaraju sporije od drugih dokumenata na našim stranicama. Molimo vas za strpljenje kod otvaranja većih PDF dokumenata.

2018.godina

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020.godinu

Financijski izvještaj za 2018.godinu      Datum objave dokumenta: 06.02.2019.

Obavijest: PDF dokumenti financijskih izvještaja sadrže više od 30 strana te se otvaraju sporije od drugih dokumenata na našim stranicama. Molimo vas za strpljenje kod otvaranja većih PDF dokumenata.

Izvješće o radu za 2018. godinu

2019.godina

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.g 

Bilješke uz Fin.izvjestaj. 2019.g   Datum objave dokumenta: 31.01.2020.

Obrasci financijskih izvještaja v 5.0.8.  Datum objave dokumenta: 31.01.2020.

Referentna stranica 2019

Izvješće o radu i poslovanju za 2019. godinu

Obavijest: PDF dokumenti financijskih izvještaja sadrže više od 30 strana te se otvaraju sporije od drugih dokumenata na našim stranicama. Molimo vas za strpljenje kod otvaranja većih PDF dokumenata.

2020.godina

Financijski plan za 2020. godinu

ODLUKA o usvajanju Financijskog plana za 2020-2022. 

ODLUKA o usvajanju IZMJENA I DOPUNA Financijskog plana za 2020-2022.

Financijsko izvješće za 2020. godinu Datum objave dokumenta: 05.02.2021.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2020. godinu Datum objave dokumenta: 05.02.2021.

Izvješće o radu i poslovanju za 2020. godinu

Obavijest: PDF dokumenti financijskih izvještaja sadrže više od 30 strana te se otvaraju sporije od drugih dokumenata na našim stranicama. Molimo vas za strpljenje kod otvaranja većih PDF dokumenata.

 

Skip to content