Javna ustanova Gradski bazeni Varaždin

Ustanova je osnovana 3. lipnja 2003. godine odlukom Gradskog vijeća na 17. sjednici. Osnivač je Grad Varaždin, a sjedište Ustanove je u Zagrebačkoj ulici broj 85a.

DJELATNOST

– Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
– Sportske aktivnosti

TIJELA UPRAVLJANJA I VOĐENJA POSLOVANJA USTANOVE

– Upravno vijeće Ustanove, osnovano 21. srpnja 2003. godine
– imenovan Ravnatelj Ustanove
– OIB ustanove : 79574185231
– Adresa : Zagrebačka 85a
– Žiro račun ( IBAN ) : HR5924020061101119589 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.)

FINANCIRANJE

– iz proračuna Grada Varaždina
– iz sredstava ostvarenih vlastitom djelatnošću
– iz drugih izvora sukladno pravnim propisima

UPRAVA

Ravnateljica

Jelena Pavleković dipl.oec.
Tel. 042/215-360
Fax: 042/215-363
e-mail:  [email protected]

Voditelj tehničkih aktivnosti

Željko Kušter univ.spec.oec.
Tel. 042/215-368
Fax: 042/215-363
e-mail:  [email protected]

Voditelj održavanja

Zoran Puškadija, bacc.ing.mech.
Tel. 042/215 366
Fax: 042/215 363
e-mail:  [email protected]

Računovodstvo

Lidija Kojdić
Tel. 042/215 375
Fax: 042/215 363
e-mail:  [email protected]

Administratorica

[/box_header][vc_column_text]

Katarina Kopriva
Tel. 042/215 361
Fax: 042/215 363
e-mail:  [email protected]

Voditelj sportskih aktivnosti

Velimir Mudri, prof.
Tel. 042/215 365
Fax: 042/215 363
e-mail:  [email protected]

Voditelj marketinga, recepcije i informatičkih poslova

Nikola Jozić, mag.rel.publ.
Tel. 042/215 362
Fax: 042/215 363
e-mail:  [email protected]

Koordinatorca za rekreativni centar Aquacity i Gradsko kupalište na Dravi

Vera Kanjuga Starčević
Tel. 042/215 362
Fax: 042/215 363
e-mail:  [email protected]

Upravno vijeće

Antonio Hiržin, predsjednik
Boris Arsenić, zamjenik predsjednika
Brlenić Vlado, član
Čop Krešimir, član
Tamara Šabić, član
Kaniški Anislava, članica
Tropp Aleksandar, član, predstavnik radnika u Upravnom vijeću

Skip to content