• JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora – Restorana Aquacity i teniskih terena 01.06.2022.

  JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora – Restorana Aquacity i teniskih terena 01.06.2022.

  Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 22. stavka 1. Statuta Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21) i Odluke o određivanju početne cijene zakupa poslovnog prostora – Restorana Aquacity i teniskih terena u sklopu „Sportsko-rekreacijskog centra Aquacity“ Broj: 20-02/01/01/22-20 od  19. svibnja 2022. godine Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin“ objavljuje

  JAVNI NATJEČAJ

  za davanje u zakup poslovnog prostora – Restorana Aquacity i teniskih terena u sklopu „Sportsko-rekreacijskog centra Aquacity“ provođenjem javnog usmenog nadmetanja

  Prostor se daje u zakup na rok do 15. ožujka 2026. godine.

  Prostor koji se daje u zakup nalazi se na adresi Ludbreška 82/1, 42202 Trnovec Bartolovečki.

  Cijeli natječaj pogledajte na sljedećem linku.